KUCHNIA Z ZABUDOWĄ POD SUFIT
Image

Front uchylny

Front uchylny

Zabudowany okap

Front nad korpusem

ZDJĘCIA
WIZUALIZACJA
WYMIARY
WYCENA
[[[["field49","equal_to","1"]],[["show_fields","field68,field69,field29,field30,field16"]],"and"],[[["field50","equal_to","1"]],[["show_fields","field72,field39,field73,field46"]],"and"],[[["field64","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field3,field4,field5,field6"],["set_value",null,"0",null,"field89"],["set_value",null,"1",null,"field90"]],"and"],[[["field67","equal_to","ZESTAWY"]],[["show_fields","field74"],["set_value",null,"1",null,"field91"],["set_value",null,"0",null,"field92"]],"and"],[[["field67","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field8,field9,field10,field11,field12,field13"],["set_value",null,"0",null,"field91"],["set_value",null,"1",null,"field92"]],"and"],[[["field68","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field18,field19,field20,field21"],["set_value",null,"0",null,"field97"],["set_value",null,"1",null,"field98"]],"and"],[[["field69","equal_to","ZESTAWY"]],[["show_fields","field76"],["set_value",null,"1",null,"field99"],["set_value",null,"0",null,"field100"]],"and"],[[["field69","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field23,field24,field25,field27,field26,field28"],["set_value",null,"0",null,"field99"],["set_value",null,"1",null,"field100"]],"and"],[[["field70","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field32,field33,field34"],["set_value","field106","1",null,"field106"],["set_value",null,"0",null,"field105"]],"and"],[[["field71","equal_to","ZESTAWY"]],[["show_fields","field77"],["set_value",null,"1",null,"field107"],["set_value",null,"0",null,"field108"]],"and"],[[["field71","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field36,field37"],["set_value",null,"0",null,"field107"],["set_value",null,"1",null,"field108"]],"and"],[[["field72","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field40,field41,field42"],["set_value",null,"0",null,"field113"],["set_value",null,"1",null,"field114"]],"and"],[[["field73","equal_to","ZESTAWY"]],[["show_fields","field78"],["set_value",null,"1",null,"field115"],["set_value",null,"0",null,"field116"]],"and"],[[["field73","equal_to","INNE"]],[["show_fields","field44,field45"],["set_value",null,"0",null,"field115"],["set_value",null,"1",null,"field116"]],"and"],[[["field64","equal_to","WIZUALIZACJA"]],[["set_value",null,"1",null,"field89"],["set_value",null,"0",null,"field90"]],"and"],[[["field68","equal_to","WIZUALIZACJA"]],[["set_value",null,"1",null,"field97"],["set_value",null,"0",null,"field98"]],"and"],[[["field70","equal_to","WIZUALIZACJA"]],[["set_value",null,"1",null,"field105"],["set_value",null,"0",null,"field106"]],"and"],[[["field72","equal_to","WIZUALIZACJA"]],[["set_value",null,"1",null,"field113"],["set_value",null,"0",null,"field114"]],"and"],[[["field120","equal_to","1"]],[["set_value",null,"WIZUALIZACJA",null,"field64"],["set_value",null,"ZESTAWY",null,"field67"],["set_value",null,"WIZUALIZACJA",null,"field70"],["set_value",null,"ZESTAWY",null,"field71"]],"and"],[[["field49","equal_to","1"]],[["set_value",null,"WIZUALIZACJA",null,"field68"],["set_value",null,"ZESTAWY",null,"field69"]],"and"],[[["field50","equal_to","1"]],[["set_value",null,"WIZUALIZACJA",null,"field72"],["set_value",null,"ZESTAWY",null,"field73"]],"and"]]
1
SZAFKI DOLNE (1)
MATERIAŁY (D1)
AKCESORIA (D1)
SZAFKI DOLNE (2)
MATERIAŁY (D2)
AKCESORIA (D2)
SZAFKI GÓRNE (1)
MATERIAŁY (G1)
AKCESORIA (G1)
SZAFKI GÓRNE (2)
MATERIAŁY (G2)
AKCESORIA (G2)
CENA

[FIELD62] ZŁ

SZAFKI

SZAFKI DOLNE (2) - [FIELD49]

SZAFKI GÓRNE (2) - [FIELD50]

WIZUALIZACJA - WART

DOLNE (1) - [FIELD80]

DOLNE (2) - [FIELD81]

GÓRNE (1) - [FIELD82]

GÓRNE (2) - [FIELD83]

SUMA DOLNE (1)

DOLNE (1) 01 MW

DOLNE (1) 01 MI

DOLNE (1) 01 AZ

DOLNE (1) 01 AI

DOLNE (1) - SM

DOLNE (1) - SA

SUMA - [FIELD95]

SUMA DOLNE (2)

DOLNE (2) 01 MW

DOLNE (2) 01 MI

DOLNE (2) 01 AZ

DOLNE (2) 01 AI

DOLNE (2) - SM

DOLNE (2) - SA

SUMA - [FIELD103]

SUMA GÓRNE (1)

GÓRNE (1) 01 MW

GÓRNE (1) 01 MI

GÓRNE (1) 01 AZ

GÓRNE (1)  01 AI

GÓRNE (1) - SM

GÓRNE (1) - SA

SUMA - [FIELD111]

SUMA GÓRNE (2)

GÓRNE (2) 01 MW

GÓRNE (2) 01 MI

GÓRNE (2) 01 AZ

GÓRNE (2)  01 AI

GÓRNE (2) - SM

GÓRNE (2) - SA

SUMA - [FIELD119]

START

Previous
Next